Vanliga cykelskador

I allmänhet anses cykling som skonsam mot kroppen om man jämför med andra motionsformer. Det är också ett miljövänligt sätt att transportera sig och det blir alltmer vanligt att folk väljer cykeln framför bilen. De fyra vanligaste skadorna som kan uppstå om du är en flitig cyklist är problem med ländryggen, nackvärk, knävärk och domningar i händer. Det går dock att förebygga skador genom att träna upp och stretcha muskler i det utsatta området. De allvarligaste skadorna uppstår dock oftast vid fall och kollisioner. Närmare hälften av alla trafikskador i Sverige är dessvärre cykelolyckor. Det visar en rapport som Folksam har tagit fram. Svåra olyckor sker i första hand när en cyklist kolliderar med ett fordon, men fallskador där cyklisten är ensam är också vanliga. Vanligast är arm- och benskador medan huvudskador förekommer men inte lika stor omfattning. Det går förstås att skydda sig mot allvarligare skador genom att vara försiktigt i trafiken, men kanske framförallt använda skydd såsom cykelhjälm.

Allvarliga olyckor ökar

Vi blir fler och fler som väljer cykeln framför bilen, i Stockholm har exempelvis antalet cyklister ökat med hela trettio procent. Det leder till en helt annan trafikering på våra gång- och cykelvägar med ökade risker som resultat. Att en kollision mellan en bilist och en cyklist kan få allvarliga konsekvenser är kanske inte så svårt att räkna ut, men en kollision mellan en cyklist och en fotgängare kan också leda till mycket allvarliga skador. skallskadorna ökar i samband med detta och det är inte bara cyklisten som får dessa skador utan även fotgängare. De vanligaste faktorerna till att olyckor uppstår i samband med cykling är alkoholpåverkan, ouppmärksamhet och att man helt enkelt struntar i trafikregler. På våren är också löst grus på vägarna en vanlig orsak till olyckor då det är lätt att halka på gruset om du håller höga hastigheter. Men det kan inte påpekas tillräckligt många gånger, en cykelhjälm är det bästa skyddet när du cyklar. En sådan kan förhindra hela sextio procent av skallskadorna och skyddar mot fyra av tio allvarliga ansiktsskador som kan uppstå vid en kollision.

Hur du bäst undviker skador

Om du vill undvika olyckor och skador i samband med cykling finns det några åtgärder som minimerar riskerna avsevärt. Köp en cykelhjälm som är CE-märkt och täcker hjässa, panna och bakhuvud. Se till att du har en cykel som är säker och har rätt utrustning och sköt om den regelbundet. En enkel omsorg av cykeln är att smörja kedja och tramphus samt kontrollera att bromsar och ljus fungerar som de ska. Reflexer ökar synligheten i mörker också, se till att använda godkända reflexer och varför inte en reflexväst! Då ser bilisterna dig extra bra. För att öka säkerheten ytterligare är det en bra idé att ha med sig en liten första hjälpen-väska. Då är du ordentligt förberedd för att ta hand om mindre skador eller hålla större skador i schack tills dess att hjälp kommer. Om olyckan ändå är framme och du har råkat ut för skador på tänderna får du hjälp via https://distriktstandvarden.se/ med tandskador som inte kan sjukvården kan åtgärda.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

clock